Kamerka online – Połaniec na Żywo

Kamera on-line, która przekazuje obraz na żywo z terenu Połańca, została uruchomiona z myślą o prezentacji krajobrazów oraz podglądu warunków pogodowych panujących na i Rynku w Połańcu. Kamera nie zapisuje obrazu, a nasz system nie prowadzi archiwizacji danych. Ceniąc Państwa prywatność i szanując swobodę wypowiedzi – dźwięk audio nie jest przekazywany ani dostępny również dla pracowników serwisu.

Opóźnienie obrazu z kamery
Obraz z kamery w pierwszej kolejności wysyłany jest do serwera mediów (streaming danych), w którym przechowywana i buforowana jest ciągłość strumienia danych. Wysyłanie danych do serwera podyktowane jest zabezpieczeniem obrazu dla wielu użytkowników oglądających obraz z jednej kamery jednocześnie. W przypadku uruchomienia obrazu w przeglądarce, Państwa urządzenie również musi buforować strumień danych. Podwójne buforowanie danych powoduje występujące opóźnienia na kamerze on-line wynoszące 20-40 sekund.

Kamera świadkiem wypadku, aktu wandalizmu
W razie wypadków i przypadków wandalizmu, które dzieją się w obszarze widzenia kamery – serwis nie jest w stanie udostępnić zapisu – obraz z kamer nie jest rejestrowany.

Kamera on-line a Rodo
Jeżeli ktoś rozpoznał Państwa osobę/y na obrazie podczas emisji streamingu obrazu z kamery i wykonał zdjęcie z Państwa wizerunkiem oraz zapisał je na dysku lub innym nośniku nie oznacza to, że Państwa dane osobowe w formie biometrycznej zostały wykorzystane i przetworzone bez Państwa zgody. Według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz motywem nr 51 preambuły, zdjęcia, a co za tym idzie wideo jest daną osobową tylko w przypadkach, gdy są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zezwolenia nie wymaga rozpowszechnienia wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak: zgromadzenie,

Wyślij materiały

Zapraszamy Państwa do wysyłania nam bezpośrednio na skrzynkę ciekawych artykułów, materiałów, informacji, zdjęć, które chcielibyście zamieścić na naszym portalu. Do wysyłanych przez Państwa materiałów prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych.

[useyourdrive dir=”1azuQyv8Q9MvF2q-Tlfh5_u8LMoiacfYc” mode=”upload” viewrole=”all” downloadrole=”all” upload=”1″ uploadrole=”all” maxfilesize=”20 MB” overwrite=”1″ notificationupload=”1″]